Homenaje a LLuis Martí Bielsa

noviembre 17, 2019

Me gustó mucho hablar con él. Con él y con todas las personas que con una generosidad inmensa aceptaron hablar conmigo y explicarme cosas de su vida, que son cosas de nuestra historia. Pude realizar las dos partes de mi investigación gracias a ellos.

Aquí, en uno y dos post en mi blog e-criterium noticias.

Y aquí en slideshare, la primera parte y la segunda parte.

Ellas y ellos son nuestros verdaderos héroes, al menos los míos. Son nuestros maestros y las personas gracias a las cuáles estamos hoy aquí, hablando de democracia sin que nos maten o nos torturen. Hay mucha gente que no desea cortar con el régimen franquista y quiere que olvidemos, que no recordemos. Imposible borrar la historia. El recuerdo, como un asunto personal, si duele, puede recurrir al olvido, pero el recuerdo colectivo no. Ahí está. Ahí estará.

LLuís i Enric
LLuís Martí Bielsa i Enric Pubill con los iaioflautas

Y Franco fue un dictador, un traidor a su juramento militar, un represor, un expoliador y un asesino que ordenó matar, torturar y humillar a miles de españoles. Por eso algunos no quieren recordar. Es su problema.

Y la II República quedará en la historia y en la memoria de muchos como ejemplo de valores y progreso a los que recurrir siempre.

LLuís, Lola, Enric y tantos y tantos miles de españoles que lucharon por nosotros, son nuestro referente.

Por eso quiero que este storytelling, sea un homenaje y un humilde ejemplo de admiración y agradecimiento.

¡Gracias!

Os dejo el enlace a la historia en Wakelet. Tarda unos segundos en desplegarse porque son 58 items. Espero que os guste.

https://wke.lt/w/s/ACn8M2

Olga Fernández Quiroga


El Sistema Sanitario está en crisis: algunas propuestas de mejora del Sistema Público de Salud

octubre 20, 2019

En estos momentos tan convulsos, cuando el foco de los medios de comunicación están puestos en los problemas de Catalunya, o en las próximas elecciones generales, se nos ocurre dedicar un tiempo a pensar en cómo mejorar el Sistema Público de Salud. Pués sí. La realidad siempre está ahí, aunque no aparezca en los medios. Es la realidad de las personas en el día a día. No es la primera propuesta. Aquí otra. Y ésta, respondiendo a un manifesto de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) sobre el Sistema Sanitario que proponían . Tampoco será la última.

Es un documento de valores generales, de consenso, firmado desde diversos ámbitos profesionales; luego nos tocará concretar más.

Aquí está en catalán y al final hay un enlace en pdf. para el castellano.

La crisi econòmica va portar l’aplicació de fortes retallades als pressupostos públics, entre ells els de Sanitat. Això va comportar un agreujament de la precarietat del Sistema. A Catalunya tenim uns recursos per sanitat tradicionalment insuficients , es destina a la Salut, al 2016, un 5,2% del PIB , mentre que a la UE-15 és un 7,5% i un 11,6% menys per càpita sobre la mitjana de l’estat, a mes amb la crisi es va perdre qualitat, equitat (sobre tot en accessibilitat, resolució), condicions laborals i qualitat percebuda. Els lleus increments pressupostaris produïts a partir del 2015, no han resolt les mancances originades per les retallades i han reforçat el model existent tecnològic-intervencionista poc centrat en les necessitats poblacionals i de les persones.

Aquests fets s’han donat junt als canvis demogràfics i de la morbiditat (envelliment, augment de l’esperança de vida, augment de la cronicitat i complexitat de les patologies) i junt a un model sanitari propi del segle passat centrat en l’hospital, molt medicalitzat, dedicat sobre-tot a la malaltia ja instaurada i amb domini cultural de l’alta tecnologia, en lloc d’una atenció personalitzada, continuada, preventiva i promotora de salut, com pot donar la salut pública, focalitzada en la salut poblacional i els determinats socials de la Salut i l’Atenció Primària i Comunitària

Amb aquesta situació, en la que el deteriorament del Sistema públic ha comportat la deserció de les persones amb capacitat econòmica cap a la sanitat privada, i malestar creixent dels professionals, treballadores del Sistema i de la ciutadania. El procés de desinversió en el sector públic no ha estat acompanyat d’una avaluació rigorosa d’aquells procediments diagnòstics i terapèutics que no aporten valor afegit, mentre que s’ha seguit introduint d’altres amb efectivitat limitada (amb pressions de la indústria i gran corporacions). Tots aquests factors generen cada cop major dèficit, ineficiència i el Sistema es fa insostenible a l’hora que redueix el potencial benefici sobre la salut de la població i augmenta els efectes iatrogènics.

Objectius d’aquestes propostes

Nosaltres creiem que és el moment, amb nous governs a Espanya i possiblement a Catalunya, i degut a aquesta situació política i de deteriorament del Sistema de Salut, analitzar i proposar mesures urgents de millora,

En primer lloc volem aportar els valors, que segons nosaltres, ha de contemplar el Sistema Públic de Salut i ens comprometem a seguir el treball d’anàlisi i propostes mes concretes de millora dels diferents àmbits del Sistema que anirem presentant en els propers mesos.

Segon, i més important, creiem que no hi ha possibles millores intentant fer programes o estratègies sectorials (urgències, Atenció Primària, llistes d’espera, etc.) ni podem millorar el sistema només reclamant i posant mes recursos econòmics (que sí que són necessaris però ben gastats en salut).

És per això que posem com a primera qüestió la necessitat d’un canvi radical i estructural del model, un canvi de paradigma, passant d’un model centrat, com hem dit, en la malaltia i la medicalització (molts cops injustificada i perillosa) a un model públic de Salut Integral

ELS VALORS QUE HA DE TENIR EL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT

            La salut de tota la població i l’atenció a les necessitats de salut de les persones són els elements centrals que han de dirigir les polítiques i les actuacions del Sistema. Les persones han de disposar del dret de ser les protagonistes dels serveis de Salut junt ambels professionals, que estan al serveis d’aquestes. Cal fomentar la seva autonomia per ser persones actives i apoderades en la seva salut i de la salut de la comunitat

            La salut és allò que importa. Per un Sistema integral de Salut, no només d’atenció sanitària a la malaltia, orientat als determinants socials de la salut, la promoció de la salut i a les necessitats de les persones i comunitats. Per això cal revertir els processos de medicalització i de mercantilització actuals.

            Un sistema centrat en la cura de les persones i no exclusivament en la recerca incansable d’un diagnòstic. Donat el perfil epidemiològic actual, l’envelliment i les malalties cròniques, les Cures han de ser un dels eixos centrals del sistema sanitari

            La salut és integral. Actuar i avaluar el que la Organització Mundial de la Salut el 2008 va establir com determinants socials de la salut: “la situació en la que la població creix, viu, treballa i envelleix, i del tipus de sistema que s’utilitza per combatre la malaltia”. Visió que ha de contemplar també els factors psico-socials, econòmics, culturals, medi-ambientals, de gènere, genètics i biològics. L’avaluació de l’impacte d’aquests factors en la salut i la seva modificació hauria de ser preceptiva en la promulgació de qualsevol política pública. Els serveis de Salut Pública han de ser l’eix vertebrador de les polítiques intersectorials de salut.

            Sistema Sanitari Públic ha de ser integral, universal, accessible i equitatiu. El Sistema Sanitari derivat del Decret 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, estableix el principi d’universalitat, objectiu encara no assolit. Per això cal la derogació del Decret llei 16/2012. Un Sistema per a tothom, que asseguri l’accessibilitat geogràfica, social i cultural amb criteris d’efectivitat, adequació i equitat en l’atenció de les persones.

            Un finançament suficient del Sistema Sanitari amb recursos fiscals, per tal de garantir la contribució solidària i progressiva segons els nivells de renda a la sostenibilitat financera del sistema sanitari públic Amb planificació, gestió i provisió públiques sense afany de lucre. Mentre això no sigui possible, o en casos justificats en que el sistema públic no pugui prestar el servei, s’han d’aplicar clàusules de qualitat, transparència absoluta, rendiment de comptes i reversió en cas d’incompliment. Cal definir els criteris “d’economia social i solidària”

            L’Atenció Primària, ha de ser l’eix bàsic de l’atenció sanitària. Un sistema en el qual l’Atenció Primària i Comunitària sigui l’eix dels processos assistencials, amb un ple desenvolupament de les seves competències i un adequat finançament i reconeixement.

            Sanitat segura, eficient i de qualitat amb resultats avaluables i transparents, que atengui els interessos i la salut dels ciutadans i ciutadanes, així com amb les millors condicions de treball i prestigi dels seus professionals com a resultat de la feina de qualitat. Una sanitat innovadora i eficient en l’atenció, la formació, la docència i la recerca

            Governança participativa de la sanitat pública. La participació dels professionals i la ciutadania en la governança i control del sistema sanitari públic.

Un sistema independent dels interessos de les companyies farmacèutiques, de productes sanitaris. Independència que ha d’afectar els òrgans i activitats de planificació, regulació, provisió, formació i investigació. Independència també dels interessos corporatius i partidistes.

            Garantir per les persones treballadores del Sistema: La qualitat de les condicions laborals, la defensa del prestigi professional, la major autonomia de les unitats assistencials, la conciliació personal i familiar, la qualitat de les retribucions, els temps necessari per una assistència de qualitat, formació, docència i recerca.

GRUP DE DEBAT    
Amando Martin Zurro metge Atenció Primària
Albert Cañis metge Direcció i Consultor Salut
Carlos A. Gonzalez metge Salut Pública,  CAPS
Carme Borrell metgessa Salut Pública,  CAPS
Carme Catalan infermera Gènere i Salut  CAPS
Carme Valls metgessa Xarxa Dones i Salut, CAPS
Cesca Zapater metgessa Atenció Primària
Emili Ferrer economista. Economistes davant la Crisis
Jordi Colomer metge Gestió Sanitaria
Joan Benach metge Salut Publica UPF
Joan Gene metge Atenció Primària
Josep Martí metge Hospital, CAPS
Josep Soler metge Hospital ,CAPS
J.R. Villalbí metge Salut Pública
Lluis Rajmil metge ex AQUAS
Ma J. Fdz de Sanmamed metgessa Atenció Primària
Montse Montaña infermera Hospital
Maribel Pasarin metgessa Salut Pública
Olga Fernandez psicòloga CAPS
Sara Jaurrieta economista Professora associada UAB
Vicente Ortun economista Economia i empresa UPF, CAPS
Xavier Castells metge Hospital
Xose Lopez de Vega metge Hospital

Adhesions:  Junta del Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS)

Junta del Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP)

Economistes Davant la Crisis

Josep Farrés.  Metge.  Gestió salut i serveis socials

Per adhesions escriure a caps@pangea.org


El documento en castellano

http://www.caps.cat/images/stories/Debate_EL_SISTEMA_SANITARIO_PUBLICO_CAST.pdf

El documento en los medios

El Diari de la sanitat

En la Marea Blanca

Diario Médico

Ahora falta que haya alguién al otro lado para leerlo y escuchar las propuestas.

Olga Fernández Quiroga


ORGULLO LGBT 2019: Anhelo de deseo

junio 29, 2019

Homosexualidad, amor, sufrimiento, sentimientos, ingenuidad, incomprensión, desencuentros, religiosidad, derechos humanos, diversidad sexual…

La orientación sexual de las personas aún sigue siendo un problema y Maria, que tiene 16 años escribió este relato para su clase de castellano. Lo tituló anhelo de deseo” Cuando lo leí me pareció precioso, le pedí si me dejaba publicarlo y aceptó. Gracias. Maria es mi sobrina y me parece que en este final de junio de 2019, cuando se “celebran” los orgullos LGBT, a la vez que se incrementan en muchos sitios las agresiones a personas sólo por sus elecciones sexuales, es una reflexión adecuada, fresca y esperanzadora. Espero que os guste tanto como a mí.

ANHELO DE DESEO, por  Maria Saurina Soler

¿Cuándo fue la última vez que dijo un “te quiero” de verdad? ¿Cuántas veces tuvo que esconder sus sentimientos para protegerse? ¿Alguna vez sintió que pertenecía a algún lugar? Es duro pretender ser alguien que no eres.

Actualmente, Iván tiene treinta años y sufrió más que nadie esta pena, el sofoco de uno mismo.

Iván nació en una familia adinerada, muy tradicional y conservadora. Tiene dos hermanos, todos chicos. Sus padres, de profesión abogados, muy cultos, pero demasiado severos. Eran de pensamiento religioso y decidieron llevar a sus hijos a una escuela del Opus Dei. Iván nunca se sintió cómodo en aquel lugar. Su vida era muy monótona.

La historia de su pesadilla empezó cuando tenía quince años. Iván aún estaba en la secundaria y tenia la edad de experimentar, de vivir y dejarse llevar. “Carpe Diem” era el lema para los adolescentes que estaban en la flor de la vida.

Un día, mientras el chico estaba con sus amigos Pablo, Juan, Pedro y José, hablaron sobre una fiesta a la cual todos irían. Allí habría gente de todo tipo y por fin podrían salir un poco de sus vidas rutinarias.

Los padres de Iván se encontraban fuera y como todos los hermanos querían ir al festejo, decidieron que no se lo contarían. Igualmente, no les habrían dejado ir. El plan era el siguiente; partirían de casa a las once de la noche e irían en bus hasta el lugar a donde habían quedado. No beberían demasiado y solo estarían allí hasta las tres de la madrugada. A día de hoy, sigue riéndose de lo ingenuos que fueron con aquel acuerdo.

Cuando llegaron al lugar, los tres hermanos se separaron y fueron en busca de sus grupos correspondientes. Pedro fue el primero que se encontró Iván. Había muchos más jóvenes que llevaban una botella en la mano. No conocía a nadie, pero en seguida se unió a ellos. Llevaban alcohol de sobras. Era finales de primavera y hacía un calor considerable.

Se encontraron con Pablo y José al cabo de media hora. El espacio era un campo muy amplio, con algunas atracciones y tiendas y tan iluminado que parecía que fuesen las siete de la tarde de tanta luz que desprendía. A las una de la madrugada tocaba un grupo de música muy popular en aquel momento y querían ir.

Ivan había bebido mucho, pero a diferencia de los otros, aún mantenía la compostura.

Para el concierto, todos sus amigos ya habían perdido la noción del tiempo. La gente gritaba y bailaba como si no hubiera un mañana. La adrenalina se notaba por el cuerpo de Iván, al igual que Pablo, que estaba a su lado. Los dos cantaban las canciones sin saber qué decían, pero se lo estaban pasando de fábula.

De repente, Pablo e Iván se miraron fijamente. En aquel instante, los dos eran los únicos que estaban en el mundo y el tiempo parecía haberse parado. Puede que fuera por toda la bebida que se habían tomado, pero querían arrimarse entre ellos, necesitaban sentirse.

Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Pablo cogió la mano a Iván y salieron corriendo de entre la multitud.

En un rincón oscuro, los dos muchachos estaban escapando de la realidad. Se conocían de toda la vida, pero nunca se habían mirado de esa forma. Era evidente que todo terminaría con un beso. Fue largo, pero no lo suficiente para Iván. Quería que aquel momento tan íntimo durara más, para siempre si hacía falta.

– Pasemos la noche juntos – sugirió Iván, sin tener en cuenta que seguramente, a la mañana siguiente, Pablo no se acordaría de nada.

Los dos jóvenes estuvieron divagando en la oscuridad durante mucho rato perdiendo la noción del tiempo. Cuando se dieron cuenta, ya eran las tres de la madrugada. Pablo estaba volviendo en sí y se encontraba fatal. Quería regresar a la fiesta, donde estaba todo el mundo. Por el contrario, Iván prefería quedarse, pero en aquel instante vieron la luz de unas linternas que se acercaban. Eran Pedro, Juan y José.

– ¿Qué hacéis aquí? ¡Todo el mundo os está buscando!

– Iván, creo que tus hermanos se han ido. Deberías mirar el móvil.

Al volver a la fiesta, todo seguía igual, como si nunca se hubieran ido. La única diferencia ahora eran los sentimientos confusos de Iván. Y lo más importante, ¿cómo volvería a casa?

A la mayoría de los jóvenes los recogían sus padres sobre las cuatro. José sugirió a Iván que volviese con él porque le venía de camino. De regreso a casa, en el coche, José le volvió a preguntar qué había sucedido con Pablo cuando estaban ausentes.

– ¿Nunca te has enamorado antes? – preguntó Iván.

– Por supuesto que sí, pero, ¿A qué viene esta pregunta?

– No lo sé… – No quiso seguir la conversación porque no tenía fuerzas suficientes para comprender lo que había pasado y aquel momento no era el adecuado para pensar en ello.

Iván y José se quedaron callados durante el trayecto, con un silencio incómodo porque los padres de José en seguida se dieron cuenta de que habían estado bebiendo. El olor que desprendían lo hacía evidente.

Al entrar en casa, los hermanos de Iván estaban despiertos, muy preocupados. Eran las seis de la madrugada. Le gritaron durante un buen rato, aunque ellos tampoco habían cumplido del todo el acuerdo. Los dos tenían los ojos enrojecidos y también hacía poco rato que habían llegado. El mayor, José, llevaba la ropa mal puesta con una marca en el cuello. Carlos, el mediano, tenía morados por todo el brazo.

Anhelo de Deseo, foto de Olga Fernández Quiroga

A la mañana siguiente, Iván se levantó muy tarde con un dolor de cabeza insoportable, pero recordaba todo lo sucedido la noche anterior y quería averiguar cómo le había afectado.

José era el hermano en el que más confiaba Iván. Por eso le preguntó qué opinaba sobre la homosexualidad, para tener alguna referencia.

– Es un delito, esta gente está enferma. Lo que hacen está en contra de su naturaleza.

De repente, Iván empezó a tener miedo y creyó preciso no decírselo a nadie más.

El lunes había instituto y significaba que Iván vería a Pablo. No había podido sacarse de la cabeza lo que pasó entre ellos. En el patio, Pablo le preguntó si podían hablar un momento a solas:

– Escucha, no recuerdo muy bien qué sucedió anoche cuando estuve contigo, pero te pido disculpas si hice algo que no debiera.

¿Disculpas? Ahora Iván se sentía rechazado. Seguía teniendo el mismo cosquilleo cuando veía a Pablo, pero un cosquilleo amargo.

Iván se negaba a aceptar lo que sentía. Pensaba que no era lógico ni normal lo que le estaba sucediendo. Sentía ansiedad y depresión. Por las noches no podía dormir. No comía. Se aislaba él mismo de sus compañeros y dejó de hablar tan frecuentemente.

Sus amigos notaron un comportamiento inusual y le quisieron ayudar, pero Iván les decía que simplemente estaba pasando por un mal momento.

Iván llegó a creer que estaba enfermo. Cuando veía a Pablo, se odiaba a sí mismo por querer estar cerca de él.

Cuando llegaron los padres de Iván, notaron un cambio drástico en él. Se preocuparon de inmediato, pero el joven no quería decirles la verdad. Sabía de sobras qué pensaban sobre lo que le sucedía sin que se lo hubieran dicho.

José empezó a dudar sobre la pregunta que le había hecho su hermano semanas antes y quiso explicarlo a sus padres. Pensó que aquello era la causa de los remordimientos de Iván.

– Está confuso el chico – argumentó el padre.

– Puede que tengamos que tomar alguna decisión drástica al respecto – contestó la madre.

Los padres de Iván decidieron acompañarlo al psicólogo. Aún así, todas las sesiones invertidas no sirvieron para nada. El asesor aconsejó que cambiarle de instituto podría mejorar la situación actual. Y así lo hicieron.

En el nuevo Centro, Iván se adaptó muy bien, más de lo esperado. Hizo nuevos amigos.

Por suerte se mezclaban con chicas, pero ninguna le atraía. En cambio, había algún chico que le interesaba. Por supuesto sin aceptarlo.

Una noche, al volver a casa, Iván había bebido más de la cuenta y sus padres le estaban esperando. El muchacho les dijo que venia de hacer un trabajo en casa de un amigo, pero en realidad había pasado la tarde en un bar.

– Que sepas que estás castigado. – empezó la madre, con un tono determinante.

Aquel día el alcohol le había afectado bastante a Iván y empezó a soltar todo lo que sentía sin pensar en las repercusiones que tendría después. Recibió algún golpe por parte de su padre y su madre empezó a llorar.

A la mañana siguiente, sus padres no le dirigieron ni una palabra. Quedaba claro que no les gustaba nada, ni aceptaban, la nueva orientación sexual de su hijo.

Días más tarde, Iván fue llevado de nuevo a un terapeuta. Sus padres creían que su “enfermedad” era curable con algo de tratamiento. El joven estuvo cinco años asistiendo a terapia y tomando pastillas contra la ansiedad y depresión.

Finalmente, cansado de la insistencia de sus padres, Iván se rindió y fingió “haberse curado”.

En la actualidad Iván tiene dos hijas y se está divorciando de su esposa. No sabe por qué, pero desde hace un tiempo vuelve a soñar con esa noche en la fiesta, donde él y Pablo se perdieron juntos cogidos de la mano, y en aquel beso furtivo. Nunca volvió a sentir algo así y no quería seguir mintiéndole a su mujer. Ahora que ya era un adulto, nadie tenía que decirle a quien podía o no querer.

Además de escribir este delicioso cuento que puede ser muy real, Maria canta, compone y toca. La canción se llama “Befote I left“.

Maria, trabajando en el estudio

PS: Se celebra este año los 50 años de Stonevall y humildemente aprovecho para celebrar que hace ahora 10 años, un 16 de junio de 2009, escribí mi primer post en este blog. Tendré que escribir un post propio de celebración.

Olga Fernández Quiroga


Morena Herrera: la lucha por los derechos y la salud de las mujeres en el Salvador

junio 24, 2019

Feminismo, mujeres, aborto, cárcel, sufrimiento, leyes injustas, machismo, violencia de género, lucha, valentía, determinación, activismo, el Salvador. Morena Herrera.

El año pasado, para el 8M2018 decidí realizar un post en forma de storify, huelga feminista: el 8 de marzo que nos traea el 8M2018 en el año que se materializó la huelga feminista. que os gustó mucho.

Este año 2019, tres meses después del 8M2019, he tenido la suerte de entrevistar a Morena Herrera, mujer, feminista, activista de los derechos humanos, salvadoreña, que con su generosidad ilimitada se prestó a contestar a mis preguntas para saber la situación de su país, el Salvador.

Morena y sus compañeras luchan para devolver a su país la dignidad perdida por el maltrato que sufren las mujeres, un maltrato cruel e injusto que las lleva a largas condenas en prisión.

Morena tiene un historial de vida impresionante. Ha sido guerrillera, combatiendo con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante la Guerra Civil, entre el 1980 y el 1992, concejala, diputada, activista feminista por los derechos humanos, madre, abuela, fundadora de diversas organizaciones civiles entre las que destacan actualmente la Colectiva feminista, Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto, o Las 17 el Salvador, (dedicada a la lucha por la libertad de las mujeres encarceladas).

En la Wikipedia podéis leer parte de su biografía. Comparto con vosotras las palabras de esta extraordinaria mujer.

El link a la entrevista completa en este pdf.

https://ecriteriumes.files.wordpress.com/2019/06/entrevista-a-morena-herrera-enero-2019.pdf

y aquí un pequeño resumen:

En el país gobierna desde hace poco Nayib Burkele líder de un movimiento llamado “movimiento nuevas ideas” que proviene de la izquierda y ganó las últimas elecciones, después de una kafkiana carrera de obstáculos para poder presentarse.

Morena se ha dedicado intensamente en los últimos años a luchar contra el encarcelamiento de mujeres y niñas embarazadas que abortaron, muchas de manera natural y que están condenadas a períodos de 30 años. Muchos de estos embarazos, productos de violaciones en sus entornos familiares.

Una situación horrible que afecta especialmente a mujeres pobres y sin recursos, y todo por una trampa legislativa, un párrafo agregado a un artículo de la constitución que impediría castigar por los abortos y que dice:

“…el Estado de El Salvador reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción”

 Esta frase lleva a mujeres y niñas salvadoreñas a la cárcel, denunciadas por profesionales sanitarios en los hospitales públicos, policías o cualquier otra persona. Y son condenadas sin piedad. No importa que haya sido un aborto natural. Importa únicamente que haya sido un aborto. No importa que sean niñas de 12 años violadas. Importa esta frase. No importa que en el país exista una altísima tasa de feminicidios, de violencia de género, de violencia sexual, de violencia social (las maras ejercen una violencia despiadada). Importa el feto, aún en el caso de que sea inviable para la vida. La vida de las mujeres vale muy poco. Una verdadera locura.

A pesar de esto Morena y sus compañeras luchan incansables desde todos los frentes: presión social, jurídica, internacional y su lucha ha obtenido resultados.

El mismo día de la entrevista, le llegaba la noticia de la liberación de Evelyn, una mujer  que sale de la prisión, pero esa salida no evita que su juicio se anule. Sigue como una espada sobre su vida.

Olga Fernánez Quiroga


FELIZ AÑO 2019!!!

diciembre 22, 2018

Ha sido un año poco prolífico para escribir en el blog, pero en la vida pasan muchas cosas y hay veces que se puede hacer más y otras veces…menos.

A pesar de los pesares, quiero hacer mi post de felicitación para el año 2019, o sea trasladar al viento mis mejores deseos para todos vosotros y… alguna pizca os llegará.

Lo voy a hacer cogiendo prestada la felicitación del CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris) porque este año cumple 35 años. Una buena edad para una organización de la que me siento orgullosa de formar parte. Lo festejaremos en el 2019. Ya han pasado 10 años desde que participé en la celebración de los 25 años.

felicitacion CAPS 2019

 

Añadid todas las viñetas que queràis y si sentís curiosidad por esta definición de salud del Congrès de Perpignan aquí tenéis más explicaciones : es el post titulado “Definición de salud (II): la definición del Congrès de Perpignan”

Por una vez, va a ser un post corto.

Mis mejores deseos para el AÑO NUEVO 2019!!!

Olga Fernández Quiroga


Cosas que tu psiquiatra nunca te dijo

agosto 15, 2018

       Verano, agosto, vacaciones, quizás trabajo a ritmo tranquilo…yo también me apunto, así que hoy publico el escrito que mi colega Carlos Rey, psicólogo clínico y psicoanalista, escribe (o sea que es él quién ha trabajado) hablando del libro que da título a este post, un libro sobre la locura, los malestares psíquicos, los diagnósticos de salud mental del controvertido y devaluado DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA) , los tratamientos biologicistas como único modelo, la medicalización, los grandes intereses de bigs pharmas, la evidencia científica que no es tan evidencia, los efectos secundarios que no son tan secundarios…

Ya he tenido el gusto de publicar en este blog un escrito de Carlos Rey, y me gusta mucho leerlo y fiarme de sus consejos de lectura.

El escrito es tal cuál me lo ha enviado Carlos. Solo he añadido un link a las publicaciones de Abel Novoa en “no gracias”. También lo podéis leer en  este link de “ la Otrapsiquiatría”.

Buen verano. Hasta la vuelta.

Olga Fernández Quiroga

———————————————————————————————————————————

Lo que los focos no iluminan

Se cumplen cuarenta años de la celebración en Barcelona del II Congreso Mundial de Psiquiatría Biológica, donde su presidente, el Dr. Obiols, marcó la política a seguir: «La Psiquiatría Biológica no aspira a ser una parte de la Psiquiatría, sino Toda la Psiquiatría». No es poco lo que ha conseguido durante todos estos años:  copar la Academia y Clínica oficiales; sin embargo, sus méritos no son otros que haberlo conseguido por devenir en una disciplina de poder. En paralelo, son muchas más las psiquiatrías y psicologías que se están desmarcando del reduccionismo biológico como pensamiento único.

Como prueba de que hay conocimiento más allá de los discursos oficiales, se presenta la publicación por Xoroi Edicions de un nuevo libro de su colección La Otra psiquiatría –dirigida por J.Mª Álvarez y F.Colina– y que lleva por título Cosas que tu psiquiatra nunca te dijo. En este trabajo, escrito al alimón  por Javier Carreño y Kepa Matilla, no hay puntada sin hilo en beneficio del rigor de las ideas a las que van llegado, tras el estudio de la historia y clínica de las sintomatologías psíquicas. Son ideas li(e)bres). Ideas libres que corren como liebres. Ideas liebres porque corren libres de grasa ideológica y conflictos de intereses extra clínicos. Ideas libres porque son como liebres: pura fibra para huir veloces de las servidumbres del cientificismo, pues son ideas que van más allá de las guías clínicas oficiales y protocolos de obligado cumplimiento que amordazan el criterio propio de la experiencia clínica. Los autores quieren «mostrar lo que tu psiquiatra no te dice, pero sí publica en las revistas científicas más prestigiosas. Por tanto, solo intentamos acercar a un público más general las conclusiones de dichos trabajos que, precisamente, ponen en cuestión las supuestas certezas y evidencias del campo de la psicopatología».

Carreño y K. Matilla sostienen que «la locura y la neurosis son defensas ante la angustia, formas de estar en el mundo, en el lenguaje y la cultura». Posiciones subjetivas, más o menos estables a lo largo de la historia, que manifiestan el malestar inherente a la condición humana. Malestar que ha sido relatado, estudiado e interpretado por tirios y troyanos. Montaigne, por ejemplo: «Entre otras pruebas de nuestra flaqueza, no olvidemos ésta: el ser humano no es capaz, ni siquiera con el deseo, de encontrar lo que necesita; no ya con la posesión sino ni siquiera con la imaginación, podemos ponernos de acuerdo en qué precisamos para darnos por satisfechos». En el capítulo II nos refieren la inconsistencia de los diagnósticos de nuevo cuño –«etiquetas top», escriben los autores– en los que han sido agrupados –con más ideología que teoría/clínica– las manifestaciones sintomáticas del malestar. En los capítulos III y IV se cuestiona la aplicación de la medicina basada en la evidencia al estudio y tratamiento del padecer subjetivo, cuyo resultado es la ciencia ficción que pretende dar carta de naturaleza a las 500 enfermedades mentales que figuran en el nuevo DSM. En el capítulo V, los autores nos refieren otros posibles diagnósticos más acordes con la fragilidad del ser humano. Y en el capítulo VI se dedican a la elucidación de los tratamientos: los ansiolíticos, los neurolépticos, los antidepresivos, la Terapia Electroconvulsiva y, finalmente, nos hablan sobre la eficacia de las psicoterapias, centrándose en el psicoanálisis por ser la referencia teórica y clínica de los autores.

Rebobinando. De los síntomas históricos que expresan la aflicción consustancial de la vida, nuestros autores destacan la locura, la tristeza y la angustia, y nos  refieren cómo su psiquiatrización los ha elevado a la categoría de enfermedades mentales que requieren ser medicalizadas. Dicho y hecho. El remedio, los antidepresivos, por ejemplo, han conseguido llamar depresión a la tristeza, incluso cuando no se supera y ya es melancolía. Otro tanto ha pasado con la angustia que se ha diluido en la ansiedad porque el remedio se llama ansiolítico. Sin embargo, como señalan los autores, la angustia ha sido siempre la protagonista de toda la psicopatología. Se expresa en el cuerpo, en la obsesión, en las fobias, en la anorexia, la bulimia y los suicidios. Cito a los autores: «Es frecuente y conocido desde la antigüedad que enfermedades de la piel como la psoriasis, los eccemas, las dermatitis suelen estar desencadenadas y mantenidas por la angustia. (…) También la piel de dentro, el ectodermo de las mucosas del aparato digestivo o incluso el epitelio de las vías respiratorias son nichos para la angustia. Famosas son las gastritis, las colitis, el asma o el reciente síndrome de colon irritable que florecen con la angustia. Lista a la que podemos añadir las cefaleas, los dolores genitales, los dolores generalizados y las contracturas musculares e incluso la fibromialgia, un dolor absoluto, errante, fluctuante, irregular… ».

Las «etiquetas top», a las que se refieren nuestros autores, son los nuevos nombres de enfermedades mentales o sambenitos que, lejos de estar en la naturaleza del ser humano han salido de la chistera de la ideología biomédica: esquizofrenia, trastorno  bipolar, TDAH y la patología dual. Dicen nuestros autores: «La llamada esquizofrenia con la que nos formamos, la de los pacientes crónicos que atendemos desde el principio de nuestra práctica, no es en realidad el verdadero rostro de la locura, sino el rostro de una locura maquillada de neurolepsis. Una locura barnizada con el colorete de lo colinérgico, los labios de la acatasia y el rímel del aturdimiento. Una locura de un déficit provocado por los cosméticos. Una enfermedad no hereditaria sino adquirida… ».

¿Dónde está la evidencia científica en hacer de cada síntoma y síndrome una enfermedad mental con marcadores biológicos no demostrados? Para argumentar las posibles respuestas, Carreño y Matilla nos dicen que han recurrido a los estudios publicados en las revistas más prestigiosas de las psiquiatrías. «Nuestra sorpresa ha sido mayúscula cuando hemos comprobado que gran parte de las opiniones imperantes en las psiquiatrías, que tanta evidencia habrían encontrado, también atesoran otros tantos estudios que demuestran que dichas opiniones no son más que falacias. Estas son las cosas que tu psiquiatra nunca te dijo, aquellos estudios que ponen en cuestión la ideología vigente». Analizando las escalas, los ensayos clínicos, la supuesta fiabilidad de los diferentes DSM, así como la trastienda de los consensos entre sus redactores, nuestros autores llegan a la conclusión de que «no podemos decir que los DSM estén sustentados en la evidencia científica (…) En psiquiatría no hay pruebas de laboratorio mediante las que decidir si alguien padece o no un trastorno. Todos los estudios sobre marcadores biológicos han resultado ser una pérdida de recursos y de tiempo.(…) Esto hace que los diagnósticos dependan de juicios subjetivos fácilmente influenciables por diversos grupos de presión».

Respecto de la elucidación de los tratamientos, los autores nos recuerdan que no curan porque no restablecen equilibrio químico alguno, ya que no existen desequilibrios en las causas sino en las consecuencias de paliar los síntomas con dosis de phármakon que no tienen en cuenta la lábil frontera entre remedio y veneno. A esta iatrogenia inicial hay que sumarle la que se deriva de los tratamientos de por vida. Tratamientos que, no simplemente cronifican el malestar sino que ignoran el abc de toda droga: su principio psicoactivo es puntual y a partir de allí cada vez hay que tomar más para sentir cada vez menos. En el decir de los autores: «Los antipsicóticos, incluso los modernos, provocan la misma anormalidad en el cerebro que la droga conocida como polvo de ángel».

Del estudio de los trabajos publicados sobre los neurolépticos, Carreño y Matilla nos refieren que existen muchos mitos en el tratamiento de la locura: el mito de la base biológica de la locura, el mito del desequilibrio químico, el mito de la evolución deficitaria, el mito de que los antipsicóticos facilitaron el vaciado de los manicomios cuando es a la inversa, el mito de la eficacia de los antipsicóticos, el mito de la medicación a largo plazo. Después de la lectura de lo que sus autores llaman «la verdad de los efectos secundarios», se evidencia que hay un mayor conocimiento de las nefastas consecuencias de los remedios que de sus causas, pues los efectos biológicos negativos de los psicofármacos son un hecho comprobado y comprobable, es decir, un hecho científico; mientras que la causalidad biológica de la psicopatología sigue sin serlo. A lo sumo es una expectativa de la medicina basada en mitos con la que se pretende vender la piel del oso antes de cazarlo.

cosas que tu psiquiatra no te dijo-600x400«Como resume Bentall, –escriben los autores– si los antipsicóticos producen gravísimos efectos secundarios, si a muchos pacientes con un primer episodio les va bien sin medicación, si otros tantos no responden a ella a pesar de que se aumente y si los pacientes que la toman durante años se han vuelto mas sensibles al estrés, ¿por qué los servicios psiquiátricos modernos siguen teniendo tanta fe en los antipsicóticos? (…) Los clínicos deberían valorar la utilidad del efecto sedativo de los neurolépticos en determinadas circunstancias, limitar su uso en el tiempo y, sin duda, explorar el camino de la psicoterapia y la cura por la palabra».

Sobre los antidepresivos, y al hilo de las investigaciones analizadas, nuestros autores llegan a la evidencia de que hay dos hechos incontestables: no hay pruebas científicas de que el síndrome depresivo se deba a ningún estado deficitario y, por lo tanto su medicalización no restablece el equilibrio químico sino que lo altera, «abriendo la posibilidad de un enorme efecto rebote tras la retirada del fármaco», y no como recaída del paciente por desadherirse del remedio que no es tal, pues su efectividad es equivalente al placebo e inferior a la psicoterapia. «Pero ademas, –cito a los autores– al ser drogas activas, tienen una serie de efectos secundarios un tanto desagradables como la tensión, la extrañeza, la agitación y la inquietud que pueden llevar a un sujeto a cometer actos violentos  como el suicidio o el homicidio». En paralelo, la medicalización sine die del síndrome depresivo, está generando un nuevo problema de salud pública al hacerse refractario al tratamiento, más cíclico y, por lo tanto, crónico.

Puestos a ficcionar un manual que refleje la realidad de los nuevos problemas psiquiátricos, los autores consideran que bien podría escribirse un «Manual xenodiagnóstico de trastornos en homo sapiens», con un importante subgrupo: «Trastornos debidos al consumo de psicofármacos en humanos». Un trastorno grave seria «la neuroleptofrenia. Es decir, un cuadro abigarrado de psicosis crónica, distonías, discinesias, aumento de peso, bradipsiquia y apatía fruto del mantenimiento sine die de tratamientos neurolépticos y el trato institucionalizado». En segundo lugar figuraría el «trastorno mundo benzo», basado en «problemas de memoria, abulia, torpeza y sedación… ». Además de las benzodiacepinas también entrarían en este trastorno «los antidepresivos más sedantes participando en el cortejo sintomático con una suerte de anorgasmia, disfunción de la libido y anestesia afectiva». Un subgrupo podría denominarse «benzo en abuelas. Una pléyade de caídas, deterioro cognitivo, torpezas, fracturas de cadena, agitaciones y alucinaciones se han cebado con los mayores siendo en ocasiones peor el remedio que la enfermedad. (…) En tercer lugar, la extraña proliferación de desórdenes afectivos unidos a tratamientos. Se podría llamar el trastorno tripolar, ya que por encima de la clásica división manía-depresión ha sobrevenido sobre la especie humana cuadros de cicladores rápidos, reacciones maníacas, cuadros mixtos e intentos de suicidio extempóreos quizás cebados por antidepresivos, litio y sus combinaciones a veces enloquecidas». Como dijo Abel Novoa desde la plataforma NoGracias:

“La biomedicina se ha convertido en un enorme fracaso social y en un problema de salud pública».

De perdidos al rio podría ser el subtítulo del capítulo que los autores dedican a estudiar las posiciones a favor y en contra de la Terapia Electroconvulsiva. Resulta paradigmático que oficialmente se diga que la química es efectiva pero que si no lo es se pruebe con la seguridad y efectividad de la física. Máxime cuando «muchos de los promotores de la TEC tienen vínculos económicos con empresas que fabrican estas máquinas». Después de la investigación realizada, nuestros autores concluyen diciendo: «Nos cuesta trabajo comprender cómo en la actualidad, en la mayoría de los hospitales, al menos en nuestro país, se sigue aplicando con gran entusiasmo. Está claro que siempre se aduce un criterio pragmático basado en la experiencia práctica de quienes la utilizan: “cuando nada funciona con determinadas personas, la TEC produce efectos extraordinarios”. Sin duda, hemos mostrado cómo la pérdida de memoria y la deshumanización gracias al daño cerebral que provoca, parece ser la responsable de que uno se olvide incluso hasta del dolor que le produce la existencia. Por eso, resulta sorprendente que con estos datos encima de la mesa se siga pensando que puede ser mínimamente beneficiosa».

A la hora de medir la eficacia de las psicoterapias, y en especial la del psicoanálisis, hay que tener en cuenta dos preliminares. Uno: la metodología científica aplicable a un fármaco no tiene tan fácil traslación a las terapias de la palabra. La subjetividad es de cada cual y no tiene cabida en las escalas, los ensayos y las mediciones. Dos, y en el caso concreto del psicoanálisis, ¿cómo compararlo con los tratamientos biomédico-congnitivos-conductuales, si no parte ni comparte con ellos que la eficacia clínica se acote a la eliminación sistemática de los síntomas? Sin embargo, nuestros autores aportan los estudios que demuestran la eficacia del psicoanálisis en el tratamiento de todo tipo de síntomas psíquicos, incluida la psicosis. Al tiempo que desmontan las críticas de que es un tratamiento caro y largo: «El NIMH, por ejemplo, comprobó que si bien la medicación y dos tipos de terapia breve resultaban beneficiosos, con el paso del tiempo ese beneficio iba decreciendo», mientras que el psicoanálisis es eficaz a largo plazo. «Cuando se ha comparado la psicoterapia psicoanalítica a largo plazo con el psicoanálisis, se ha descubierto que la primera producía mejores resultados tras tres años mientras que el segundo mostraba ser superior después de cinco años de seguimiento. (…) El trabajo que se realiza sesión tras sesión suma para que en un futuro las cosas que le puedan ocurrir al sujeto las viva de otra manera». El trabajo requiere tiempo, pero no porque el tiempo lo cure todo, sino porque toda cura necesita tiempo. Y en nuestro quehacer psi ese tiempo, por excelencia, es el tiempo de elaboración.

En sus palabras finales, Carreño y Matilla nos dicen que esperan que su libro quede «como un informe en minoría que junto a otros trabajos pueda ir configurando una opinión mayoritaria para la construcción de una disciplina más humana y sensata». Teniendo en cuenta la muy extensa  bibliografía de la que han tomado los hilos argumentales para construir, puntada a puntada, un discurso propio, bien puede decirse que ni están solos ni en minoría, ya que, por nombrar a los más críticos con lo que los focos no iluminan, les acompañan D. Healy, J. Read, L.R. Mosher, R.P. Bentall, J. Moncrieff, S. Timimi, G. Berrios, R. Whitaker, P.C. Gotzshe, J. Friedberg,  P.R. Breggin, H. Sackeim, R. Warner, I. Kirdch, etc., así como a los que reconocen como sus maestros: Chus Gómez, J.M. Álvarez y F. Colina. Y como dicen éstos dos últimos en el prólogo de este libro, «son cada vez más los estudios que denuncian la falacia del discurso cientificista en el terreno psi. Todos sus principales apoyos son cuestionados y se cimbrean más de lo previsto: unos denuncian el artificio de las clasificaciones internacionales, otros la turbiedad de las investigaciones neurobiológicas y la mayoría ponen en entredicho la prometida eficacia de los tratamientos psicofarmacológicos y cognitivos».

Alberto Manguel, en su ensayo La ciudad de las palabras. Mentiras políticas, verdades literarias,  nos anima «a seguir el consejo de Kafka de aspirar sin poseer, de construir sin trepar a la cima: es decir, de saber sin exigir la posesión exclusiva del conocimiento. Quizá seamos todavía capaces de tales cosas».


La medicina de la palabra

julio 1, 2018

En esta ocasión os pongo primero este corto, que dura 2´18″, se titula “la medicina de la palabra” y está realizado por Einar Soler, mi hijo, con fotografía e iluminación de Fidel Soler, mi marido y música original de Sebastià Saurina, mi cuñado, para que lo veáis antes de leer el post, así tendréis vuestra propia opinión. Luego, si os apetece leer mi opinión, bien y sino, será estupendo que ya tengáis la vuestra. Es un trabajo familiar.

Aquí está el corto

Este corto, realizado con la técnica de stop motion, anuda en su título dos palabras que generalmente van por caminos paralelos: medicina y palabra y tiene la enorme virtud de compilar en pocos minutos, grandes problemas de la práctica de la medicina y aportar un inicio de mejora.

La palabra es lo que nos hace humanos, mejor dicho lo que configura nuestra humanidad, la que nos dota de ese universo simbólico sin el cual no existiría el pensamiento ni el ser humano cómo tal.

Y ahí está ese ciudadano que entra en la consulta de su médico, con el teclear del ordenador de fondo y se va con el cuenco de pastillas, triste, sin palabras, con la mesa y el ordenador a modo de muro adicional a la actitud del profesional. A veces los objetos como el ordenador o la mesa nos sirven de protección al contacto. No hay palabra. No hay mirada. No hay relación. La única relación son las pastillas. Es una situación que desgraciadamente puede ser habitual en la consulta. Y el médico se va directo a las pastillas, otra barrera al contacto. Medicar es diferente a medicalizar.

En la segunda escena, vemos algo de la vida de la persona que ha ido al médico. Soledad, tristeza, silencio y obediencia a la receta médica, aunque esta obediencia le provoque las primeras consecuencias negativas. Efectos secundarios o quizás directamente efectos primarios. Una pequeña esperanza la encontramos en ese libro que le acompaña cuando llega a su casa, como única compañía, mientras espera las toma sucesivas de ese gran cuenco de pastillas…

¿Y si retrocedemos y volvemos a empezar? ¡¡Venga!!!.  Música diferente. Aparecen las palabras, el diálogo, la mirada, la sonrisa, el contacto, incluso se tocan y la mesa y el ordenador ya no sirven de muros, ni de excusas, ni de protección y las pastillas ya no son el único modo de relación posible…

No sabemos qué va a hacer ese paciente cuando se va, con su amplia sonrisa, de la consulta del médico, no sabemos si va a romper con su soledad y va iniciar un camino de lecturas compartidas, no sabemos si se va a curar de su enfermedad, si es que tiene una enfermedad, con o sin pastillas, pero sí sabemos que en este “rebobinado”, la primera escena no se va a repetir. No habrá vómitos causados por la pastilla, no habrá soledad, desaparecerá esa tensa espera entre horas en dónde la protagonista principal es la pastilla, no habrá esa tristeza profunda de la primera escena.

También para el profesional sanitario, las cosas cambian, aunque sea por ese “buenos días”, que suena tan íntimo, tan acogedor, tan cariñoso, tan alegre. Aunque solo fuera por eso, ya habría realizado la mitad de su trabajo. Pero es que además habla. Igual sabe del aislamiento de su paciente, igual sabe de sus dolores, los físicos y los mentales, igual incluso hay algunas identificaciones propias…

Poder hablar, poder ser escuchado, poder escuchar, poder mirar (no solo ver), poder sentirse mirado no como un organismo o un cuerpo, sino como una persona, no como un usuario, un cliente o un paciente, sino como una persona, en su subjetividad, porque si bien la enfermedad atañe a la ciencia y a lo objetivo, el enfermo atañe a la subjetividad.

Me gusta la diapositiva 21 de mi conferencia en Molina de Aragón sobre  “salud, género y  comunidad rural:  la participación del paciente”, que podéis encontrar en el blog  y que dice más o menos así:

“…  la medicina “objetivada”, elimina a los sujetos: médico y paciente y deja al objeto: la enfermedad y así el enfermo deviene objeto para el profesional, el profesional para el Sistema y el Sistema para la ciudadanía. ¿Qué  nos queda? Un Sistema y una medicina enfermas…”

 Medicalización/Desmedicalización/ Polimedicación /Yatrogenia/ Desprescripción/

– La relación médico/paciente que viene de la no relación médico paciente

– La tecnología, una herramienta que puede ser un muro o un puente

– La sonrisa, un arma cargada de futuro

– Los libros, entre la medicina y la palabra

– La soledad, como metáfora de una sociedad que en su ideología tiene su piedra angular en la soledad y el individualismo.

El comentario que más me ha gustado respecto a este corto lo hizo Jan, de 9 años, sobrino de mi amiga Viky. Después de verlo atentamente, Viky le pregunta si entiende quienes son los personajes y dónde están. Jan contesta así (respuesta en català y mi traducción al castellano)

– Sí és una consulta del metge. En el primer tros: aquest home no li agrada la seva feina, passa de tot (referint-se al metge). És trist, fa pena. La solució és parlar.

(Sí, es una consulta del médico. En el primer trozo, a este hombre no le gusta su trabajo, pasa de todo (se refiere el médico). Es triste y da pena. La solución es hablar.

Jan no tiene claro el por qué vomita y la relación con las medicinas, pero le gusta verlo, aunque lo considere triste.

¿ A qué es precioso?

El corto, ha sido presentado en el IV Festival de Cortos del Laboratorio de Prácticas Innovadoras en Polimedicación y Salud. Sobre Salud Comunitaria, en dónde encontraréis un montón de cortos muy interesantes e instructivos.  Por cierto, estupenda iniciativa gracias al trabajo de un grupo de gente con mucho empuje. Felicidades a todos/as.

Olga Fernández Quiroga